Tekstfragmenten

Hier enkele framenten uit Ben! van Koen Van der Cruyssen:


Veel analyse

"Ik hou van tranen. Tranen zijn de taal van het hart. Tranen verraden oprechte gevoelens zoals vreugde en blijdschap, maar dus ook verdriet en pijn. Er zijn heel veel gevoelens die niet oprecht zijn. Die ik liever gedachten noem, omdat ze gemaakt zijn in het hoofd. Zoals jaloezie, ontgoocheling, ergernis, angst, woede. Je kunt de hoofdgevoelens makkelijk onderscheiden van de hartgevoelens, want die produceren geen tranen. Of heb jij al eens iemand zien huilen van angst? Angst is een gedachte, geen gevoel. Je kunt ook huilen van een ontzettend mooi kunstwerk. Of van een muziekstuk. Ook dat is omdat zoiets recht naar het hart gaat. Weet je, als bij mij een cliƫnt huilt, dan weet ik dat hij me niet belazert."


Een verhaal in een verhaal

Het laatste boek uit het stapeltje jeugdboeken heet De loopvogels.

"Hierin staat een gesprek centraal tussen een jong dier en een oude, wijze loopvogel. De jonge loopvogel vraagt hem waarom ze niet kunnen vliegen. Dit kon vroeger wel, volgens de oude vogel, maar nu kunnen ze hooguit nog wat fladderen. In de loop van de geschiedenis namen enkele vogels het allemaal wat serieuzer. Je kon maar beter honkvast blijven. De meeste diertjes en insecten die ze aten, bevonden zich nu eenmaal niet in de lucht. En zo bleven de dieren steeds vaker aan de grond. Wie vloog werd steeds meer bekeken als een dwaas dier. Zij zouden weleens vroegtijdig de dood kunnen vinden. Want al de tijd dat je vloog, legde je geen voorraad aan voor de winter. Na vele generaties merkten de loopvogels dat ze niet meer van de grond raakten. Ze voelden zichzelf te zwaar geworden. Misschien aten ze gewoon veel meer dan wat ze aan voedingswaarde nodig hadden."


Quotes die blijven hangen ... na het verhaal

*  Tom glimlacht. "Soms is de vraag belangrijker dan het antwoord."


*  Ben denkt er even bij na. "Het doet me denken aan iets wat je woensdagavond vertelde. Nostalgie is een slechte barometer. Die bleef wel even nazinderen bij me."


*  "Een klooster waarin liefkozen niet mag, is de naam klooster niet waard," herneemt Helen.


*  Nele glimlacht. "We zijn allebei niet bang voor groei. En dat is onze sterkte."